Hilda yn de radio-útstjoering fan Omrop Fryslân.

https://www.omropfryslan.nl/radioargyf/18-maart-1700-1800-0

(Fan 42 min. ôf komt Hilda oan it wurd)