LC 11-11:Friezen moatte je de boeken oan ‘e kont ta bringe.