Resinsje ‘It geloksbern’ troch Jaap Krol yn it Friesch Dagblad fan 3 maaie.

002