Wyn fan de wierheid en de Frisum Trilogy no te keap!

Wyn fan de wierheid V HR Wyn fan de wierheid A HR
Wyn fan de wierheid is yn july en augustus Boek fan de Moanne en dêrom €15,- ynstee fan €18,95. Mar omdat juny hast foarby is, kostet it no ek al €15,-!

Frisum Trilogy V LR Frisum Trilogy A HR
De Frisum Trilogy kostet €19,95 en de boeken kinst by útjouwerij Elikser bestelle. De ferstjoerskosten binne fergees!