Gouden Loekie, merke Warten

De earste jûn fan de merke yn Warten stie yn it teken fan de Gouden Loekie. Ik ha mei in soad nocht en wille meiwurke oan dizze film. Klik dizze link oan om it artikel te lêzen.