Foar sa’n € 33.000,- oan boeken ferkocht!

De sutelaksje fan Tsjil wie in grut súkses. Klik dizze link oan om it te lêzen.