Artikel Fries Dagblad Friesland moet Friesland blijven, maar hoe?

Klik hier om het artikel te lezen. Dat Fryslân niet moet opgaan in een landsdeel-Noord, daarover was iedereen het eens, zaterdagavond in zalencentrum Zero in Dokkum.