Fries Spraakwater voor Serious Request levert € 5197,43 op!

spraakwetter glêzen hûs spraakwetter saailân 3
De actie met het Friese Spraakwater om geld op te halen voor Serious Request heeft meer dan €5000,- opgeleverd! Initiatiefneemster Jolanda Zwaagstra heeft de cheque in de bus gedaan van het glazen huis en wij zijn trots op het resultaat. Vanaf 25 juli in de weer geweest om de 2000 flesjes water aan de man te brengen, hebben wij met een enthousiaste ploeg de laatste, dik 400 flesjes, verkocht op het Zaailand.

Hier is de clip van het nummer Spraakwetter, geschreven en gezongen door Baba!